Sida 2 av 4

Kallelse till extrastämma den 3 oktober

Protokoll från extrastämma:
https://www.hollywoodvagen.se/wp-content/uploads/2020/10/protokoll_extrastamma_2020.pdf

Inställd vårstädning pga Covid-19

Inställd vårstädning pga Coronaviruset och risken för smittspridning

Årsstämma 2020-02-20

Välkommen till årsstämma den 20 februari klockan 19:00!

Handlingar till årsstämman 2020

Årsstämmoprotokoll 2020

Styrelsen informerar – december 2019

Styrelsen informerar – december 2019

Styrelsen informerar – juni 2019

Styrelsen informerar – juni 2019

Besiktningsprotokoll lekplatser

Protokoll årsstämma 2019

Här finns protokoll från årsstämman 2019:

Årsstämmoprotokoll 2019

Bilaga 1 – Röstlängd

Protokoll med röstlängd som bilaga är även utdelat i brevlådorna.

Årsstämma 2019-02-21

Välkommen till årsstämma den 21 februari klockan 19:00!

Handlingar till årsstämman 2019

Styrelsen informerar 2018-11-13

Styrelsen

Detta är det andra Styrelsen informerar sedan den nya styrelsen valdes på stämman. Efter valet bestod styrelsen består av:

Tanja Järvinen, ordförande G1

Rose-Marie Malmros-Lindberg, vice ordförande G1

Emma Tysk, kassör G3

Bert Myde, sekreterare G2

Roland Olsson, ledamot G4

Ewa Rasilianen, suppleant G1

Erik Fischbach, suppleant G3

 

Revisorer

Joakim Stiwenius  Hv 34 G 1

Joakim Ekholm Hv 2 G 1

 

Vid ordinarie styrelsemöte den 18 oktober 2018 meddelade Tanja Järvinen att hon avgår med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.

Rose-Marie Malmros går in som ordförande och Ewa Rasilianen går år in som ordinarie ledamot. Detta innebär att styrelsen fortfarande är beslutsför. Fyllnadsval för ny ordförande kommer att ske vid ordinarie årsstämma februari 2019.

 

Snöröjning

Vi har en ny entreprenör för snöröjning Lövhagen Mark & Trädgård AB. Kontaktperson mellan Samfälligheten och Lövhagen är Rose-Marie Malmros mail ordforande@hollywoodvagen.se. En parkeringsruta på parkeringen vid G 4 kommer att användas för att lägga upp snö på. Den kommer att markeras med en betongsugga.

En sandficka på 12 m3 har ställts upp vid norra parkeringen.

Orangea pinnar kommer att köpas in för markering av elskåpen.

 

Gårdsstädning

Gårdsstädningen i våras ägde rum helgen 5–6 maj. Höstens städdagar var 20–21 oktober. Under mötet med gårdsansvariga lades förslag fram om att ha fasta veckor för städdagar.. Gårdsansvarig tyckte det var ett bra förslag och det kommer att gälla från och med 2019. Gårdsstädning kommer att vara v. 15 och v. 42 (med undantag av rådande väderlek).

 

Sophantering

Svar har tillsänts kommunen angående placering av sopkärl.

 

Hemsidan

Vad vill ni i föreningen ska finnas där? Lämna gärna förslag till oss. Adressen till sidan är https://www.hollywoodvagen.se.

Några medlemmar har skapat en Facebooksida för boende på Hollywoodvägen. Gruppens syfte är att sprida information i området om vad som händer men den ska vara fri från ”styrelsepolitik”. Om du har Facebook söker du efter gruppen Hollywoods samfällighetsförening och ansöker om medlemskap. Gruppen är sluten vilket betyder att bara de som är medlemmar ser vad som skrivs i gruppen.

 

Övrigt

Besiktning av lekplatserna har inte skett då Sandmaster som skulle göra det har varit fullbokad. Framflyttad till våren 2019.

Laddning av elbilar är inte tillåtet i garageuttagen då de inte dimensionerade för det. Stor brandfara!

Tömning av komposten har skett 3 gånger under 2018.

Spolning av avloppsrör har genomförts 2 gånger varav en jourspolning. Det konstaterades att stoppet berodde på fettklumpar, tops och underkläder.

 

Styrelsen

Kallelse extrastämma 2018-05-22

Kallelse extrastämma 2018-05-22

Bilaga – enkätsvar

Statusbesiktning garagelängor

Statusbesiktning garagelängor

« Äldre inlägg Nyare inlägg »