Protokoll från extrastämman:

https://www.hollywoodvagen.se/wp-content/uploads/2020/11/protokoll_extrastamma_2020_nov.pdf