Välkommen på årsstämma 2021 den 24 februari kl. 19.00!

Mötet kommer att ske via Zoom – EJ I KVARTERSLOKALEN!

Instruktioner kommer att publiceras på hemsidan.

Instruktioner för årsstämman

Protokoll för årsstämman