Som gårdsansvarig har man följande uppgifter:

Att delta i av styrelsen kallade möten inför vår och höststädningen.

Att inför detta möte inhämta åsikter från övriga boende på gården om önskningar/behov av underhåll som behöver utföras under året samt ev. kostnader.

Att kalla till och organisera gårdsstädningar – 2 ggr/år, vår och höst samt ordna förtäring till dessa.

Att organisera och lämna ut gräsklippnings- resp. sandningsschema i god tid före varje säsong.

Att ansvara för nyckel till gemensamt förråd (i norra garagelängan) som förvarar vår ”maskinpark”.

Att ansvara för “gårdspengarna” (f.n. 125:-/hushåll/år) och till kassören redovisa dessa med kvitton efter städdagen. Enklast görs detta direkt i kassörens brevlåda eller samfällighetens brevlåda på Hollywoodvägen 44. Kom ihåg att skriva ner namn, kontonummer (inkl. Clearingnummer) samt ange vilken gård det gäller tillsammans med kvittona.

Att se till att trasiga lampor i gårdens gatubelysning byts ut.

Välkomna nyinflyttade medlemmar med detta medlemsblad samt ta upp uppgifter om nya ägare samt deras personnummer och meddela kassören.

Att ev. organisera gårdsfest 1 ggr/år eller oftare om man så önskar.

Samt ev. övrigt ansvarsområde om årsstämman/styrelsen beslutar så om extraordinära uppgifter.

Att vid årets slut överlämna gårdspärm till nästkommande års ansvariga.