Samfällighetsföreningen är organiserad så att det finns en styrelse som består av fem ledamöter: ordförande, kassör, sekreterare, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen har till uppdrag att förvalta föreningens ekonomi samt skötsel och underhåll av befintliga markområden. Ansvarsområdena (vägar, garage, vatten, ”maskinpark”, Kabel-TV, grönområden, el, nycklar, ekonomi, protokoll/medlemsblad) är uppdelade på de olika styrelsemedlemmarna/suppleanterna. Styrelsen sammanträder en gång i månaden förutom under sommarperioden.

Årsmöte för alla medlemmar hålls i kvartersgården i februari. Där har varje medlem möjlighet att påverka skötseln av föreningen. Till detta möte utgår kallelse.

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen kan du maila dem direkt på nedan addresser eller fylla i formuläret nedan.

Ordförande: ordforande@hollywoodvagen.se
Kassör: kassor@hollywoodvagen.se
Sekreterare: sekreterare@hollywoodvagen.se