Inställd vårstädning pga Coronaviruset och risken för smittspridning