Att bo i ett område som förvaltas av en samfällighetsförening innebär alltid att Du som boende är obligatoriskt ansluten och kostnaderna för den gemensamma driften är bindande.

Du som medlem har ett personligt ansvar för en del praktiska göromål. Detta innebär att du som medlem måste ställa upp på gemensamma städdagar vilket är 2ggr/år. Du har en skyldighet att rensa ogräs, klippa gemensamma gräsmattor samt att sanda vintertid (vanligtvis 1-2 veckor/år för gräsklippning resp. sandning, enligt schema som fås av respektive gårdsansvarig).Allt arbete som sker av medlemmarna inom samfälligheten sker oavlönat. Undantag för detta är om man fått ett uppdrag om arbete av styrelsen och är egen företagare samt om du är styrelseledmot.

Du har också ett personligt ansvar gentemot Dina grannar. Praxis är att Du alltid ska tala med Dina grannar om Du har för avsikt att på Din tomt uppföra
t. ex. staket, en häck, stödmur eller tänker plantera ett större träd i tomtgräns eller liknande. Det är inte tillåtet att ta bort buskar/träd som står på samfällighetens mark utan styrelsens tillåtelse. Det är heller inte tillåtet att plantera häck eller sätta upp staket på samfällighetens mark och därigenom utöka Din tomt.

Vad gäller byggandet av t ex altaner se på www.sollentuna.se eller kontakta Bygg- och tekniknämnden för att höra vad som gäller.