Här kommer vi att publicera alla dokument som har med garagerenoveringen att göra.

Medlemsinformation 2021-04-25

Bilaga 1 – Genomförandebeskrivning

Bilaga 2 – Riskanalys

Bilaga 3 – APD-plan

Bilaga 4 – Tidsplan

Information för etapp 1 – Södra

Information för etapp 2 – Östra

Information för etapp 3 – Mellersta

Information för etapp 4 – Norra (södra längan)

Information för etapp 5 – Norra (norra och östra längan)

Hur man byter skal