Kallelse extrastämma 2018-05-22

Bilaga – enkätsvar