Här finns protokoll från årsstämman 2019:

Årsstämmoprotokoll 2019

Bilaga 1 – Röstlängd

Protokoll med röstlängd som bilaga är även utdelat i brevlådorna.