Föreningen bildades den 19 februari 1987. Området består förutom av fastigheter dessutom av gemensamhetsområden såsom vägar, garage, grönområden, planteringar och lekplatser.
Området var färdigställt och samtliga hade flyttat in vid årsskiftet 1986/1987. Namnet HOLLYWOOD har området fått av att Svenska Filminstitutets filmarkiv och laboratorium som är beläget här. Mer att läsa om detta finns på nedan länkar.

https://web.archive.org/web/20160307085320/http://sollentunajournalen.se/lokalt/journalen/2004/nr1-04/rotebro.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rotebro