Protokoll från extrastämma:
https://www.hollywoodvagen.se/wp-content/uploads/2020/10/protokoll_extrastamma_2020.pdf