Information från polisen i Sollentuna:

Denna årstid har vi gärna fönster och dörrar öppna för att släppa in sommaren. Tyvärr har några fått ovälkommet besök. Tänk på att stänga och låsa fönster och dörrar när ni lämnar ert hem eller rummet/våningsplanet.

Uppmaning – lås dörrar och fönster